VAALIVIRANOMAISET

Yleisissä vaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimittamisesta. Ministeriö koordinoi vaalien valmistelutyötä ja vastaa muiden viranomaisten ohjeistamisesta. Se myös ylläpitää ja kehittää vaalitietojärjestelmää (VAT).

Muita vaaliviranomaisia ovat:1) Vaalipiirilautakunnat (15)

Kukin vaalipiirilautakunta vahvistaa eduskuntavaaleissa ehdokasasettelun sekä laskee ja vahvistaa vaalien tuloksen vaalipiirissä.2) Kuntien keskusvaalilautakunnat (320)

Kukin keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kunnallisvaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.3) Vaalilautakunnat (noin 2200)

Kukin vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta äänestyspaikalla klo 9-20 välisenä aikana.4) Vaalitoimikunnat (noin 500)

Kussakin kunnassa on vähintään yksi vaalitoimikunta, joka huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.5) Kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen (noin 900) vaalitoimitsijat

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on vähintään kaksi vaalitoimitsijaa, jotka huolehtivat ennakkoäänestyksen järjestämisestä ennakkoäänestyspaikassa.6) Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat

Vaalitoimitsijat kotiäänestyksiä varten määrää kunnan keskusvaalilautakunta7) Edustustojen ja suomalaisten laivojen vaalitoimitsijat

Kussakin ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä edustustossa tai sen toimipisteesssä on vähintään yksi vaalitoimitsija, joka huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä edustustossa tai sen toimipisteessa. Jos suomalaisessa laivassa järjestetään ennakkoäänestys laivan henkilökunnalle, siitä huolehtii vaalitoimitsija.8) Väestörekisterikeskus ja maistraatit

Väestörekisterikeskus, yhdessä maistraattien kanssa, huolehtii äänioikeusrekisterin perustamisesta, äänestysaluejaotuksen rekisteröinnistä ja äänestyspaikkarekisterin pitämisestä9) Ulkoasiainministeriö

Huolehtii ennakkoäänestyksen toimittamisesta ulkomailla.

Suomenviranomaiset vaalien

Kansalaiset äänestävät henkilöiden puolesta, jotka haluavat tulla valituksi neljän vuoden välein järjestettävissä Suomen parlamenttivaaleissa. Suomen eduskunta on maan tärkein päätöksentekokokous. He antavat lakeja, päättävät maan menoista ja keskustelevat hallitukseen ja Euroopan unioniin liittyvistä asioista. 

Parlamentin valitseminen on suomalaisen kansan tehtävä. Voimat, joiden avulla jäsen voi suorittaa tehtävänsä, ovat ratkaisevan tärkeitä kansakunnan menestymisessä. Edustajakokouksessa on 200 paikkaa, ja kansalaisten on äänestettävä viisaasti. Vaaleja ohjaavat keskeiset periaatteet järjestelmän eheyden säilyttämiseksi. 

Suomen vaaleja valvoo oikeusministeriö. He ovat vastuussa maan yleisiin vaaleihin liittyvien asioiden laatimisesta ja päättämisestä. Yksinkertaisesti sanottuna ne ovat ylin valtuuttava elin. 

Muut viranomaiset valvovat vaaleja, kun aika tulee. Paikallisviranomaisiin kuuluu 13 vaalipiirikomiteaa ja kuntaa. Vaaleissa he huolehtivat siitä, että kaikki kansalaiset käyttävät äänioikeuttaan turvallisesti, aktiivisesti ja avoimesti. Yhdessä Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen kanssa. He valvovat vaalituloksia, etsimistä ja palveluja.

Lisätietoja Suomen oikeusministeriöstä

Suomen oikeusministeriön jäsenillä on laaja valikoima tehtäviä ja tehtäviä. Lähes kaikki liittyvät oikeusjärjestykseen, ihmisten oikeuksien suojeluun ja turvallisuuteen liittyviin asioihin. Jäsenet laativat lakeja, joiden tarkoituksena on säilyttää oikeusjärjestys ja pitää oikeusjärjestelmä oikeudenmukaisena. 

Vaikka heidän suorittamansa tehtävät ovat laajat, osa niistä hoitaa virastot ja julkiset elimet. Muut ministeriöt työskentelevät yhdessä oikeusministeriön kanssa tehtäviensä hoitamiseksi. Oikeusministeriössä on neljä osastoa, jotka kaikki suorittavat erityisiä tehtäviä, jotka liittyvät politiikkaan, rahoitussuunnitteluun, rikosten ehkäisyyn ja oikeudellisiin menettelyihin. Nämä neljä osastoa ovat:

  • Demokratian ja julkisoikeuden
  • hallinto sekäja oikeushallinnon valvonta
  • yksityisoikeuden
  • Rikospolitiikka ja rikosoikeus

Jos haluat oppia lisää vaaliprosessista ja -järjestelmästä, voit tehdä hakuja verkkosivuiltamme. Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä meihin yhteydenottosivullamme. Voit myös saada meiltä päivityksiä, jos haluat saada viimeisimmät uutiset. 

Haluamme aina parantaa palveluitamme. Jätä meille kommentti siitä, miten voimme parantaa verkkosivustoamme. Jos haluat lisätietoja läheisistä äänestyspaikoista, soita meille ja annamme sinulle yksityiskohdat. Huomioi tarvittavat vaatimukset, kun teet posti-, ennakko- tai kotona äänestämistä. 

Voit olla varma, että henkilökohtaiset tiedot pidetään luottamuksellisina. Jos löydämme tarpeen ottaa sinuun yhteyttä, saat meiltä sähköpostia tai tekstiviestin pyyntösi tai huolesi suhteen. 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
COPYRIGHT © VAALITIETO.FI/WMI SOLUTIONS OY 2020 | ALL RIGHTS RESERVED.