KETÄ VOIN ÄÄNESTÄÄ?

Presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa voit äänestää ketä ehdokasta tahansa, koska ehdokkaat ovat koko maassa samat. Eduskuntavaaleissa voit äänestää vain oman vaalipiirisi ehdokasta ja kunnallisvaaleissa vain oman kuntasi ehdokasta.

Europarlamenttivaaleissa ehdokkaat ovat koko maassa samat, joten voit äänestää ketä ehdokasta tahansa asuinpaikastasi riippumatta. Kaikille äänioikeutetuille lähetetään postin välityksellä ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), joka sisältää muun muassa tiedon siitä, missä kunnassa henkilö on äänioikeutettu ja vaalipäivän äänestyspaikan osoitetiedot. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa oma kuntasi määräytyy sen mukaan, mikä oli väestötietojärjestelmään merkitty kotikuntasi 4.4.2014.

Jokaisessa vaalipäivän äänestyspaikassa ja yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on nähtävillä ehdokaslistojen yhdistelmä.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
COPYRIGHT © VAALITIETO.FI/WMI SOLUTIONS OY 2020 | ALL RIGHTS RESERVED.