ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa äänioikeus kuitenkin hieman poikeaa tästä pääsäännöstä.Äänioikeus eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin luopumalla Suomen kansalaisuudesta.Äänioikeus kunnallisvaaleissa

Äänioikeutettu on jokainen asianomaisessa kunnassa asuva

 • Suomen kansalainen,
 • Islannin ja Norjan kansalainen,
 • EU:n muun jäsen valtion kansalainen,
 • muun valtion kansalainen, joka on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta (laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää),

joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeus kunnallisvaaleissa on sidottu asianomaisessa kunnassa asumiseen. Siten esimerkiksi pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset (ulkosuomalaiset) eivät ole äänioikeutettuja kunnallisvaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia.

Kunnallisvaalien äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin muuttamalla pysyvästi ulkomaille.Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta sekä lisäksi Suomessa asuva, viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka on säädetyssä ajassa ilmoittautunut äänioikeusrekisteriin Suomessa.

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

EU:n jäsenvaltioiden vaaliviranomaiset vaihtavat keskenään tietoja niistä EU-kansalaisista, jotka ovat ilmoittautuneet äänestäjiksi asuinvaltionsa europarlamenttivaaleihin.

Suomen kansalainen ei voi menettää europarlamenttivaalien äänioikeutta Suomessa muutoin kuin luopumalla Suomen kansalaisuudesta.Yleistä äänioikeudesta

Äänioikeus on yleinen: Se perustuu sellaisiin edellytyksiin, jotka kansalaisella yleensä ovat, esimerkiksi Suomen kansalaisuus ja 18 vuoden ikä.

Äänioikeus on yhtäläinen: Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.

Äänioikeus on luovuttamaton oikeus: Äänioikeutta on käytettävä aina henkilökohtaisesti. Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta.

Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus: Jokainen äänioikeutettu päättää itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.

Äänioikeuteen liittyy vaalisalaisuus: Kukaan, sen enempää vaaliviranomaiset kuin muutkaan äänestäjät eivät voi saada tietää, ketä ehdokasta äänestäjä äänesti. Äänestäjä ei myöskään itse voi jälkikäteen todistaa, ketä ehdokasta hän äänesti. Vaalijärjestelyiden on turvattava vaalisalaisuuden toteutuminen.

Vaaliprosessi Suomessa

Oletko kiinnostunut Suomen vaaleista? Voit lukea tämän saadaksesi tietää vaaliprosessista, pätevyydestä ja muusta tiedosta.

Hallitus on tärkeä maan johtamisessa. Siksi valitsemme virkamiehiä, koska tarvitsemme heitä johtamaan meitä. Vaalit voivat kuitenkin olla stressaavia, koska on liian paljon ihmisiä, jotka haluavat olla johtaja. 

Äänestys on yksi vaaliprosessin tärkeimmistä osista. Mutta Suomessa on vielä enemmän tekijöitä, jotka vaikuttavat prosessiin. Duke-yliopiston valtiotieteiden professori Sunshine Hillygus sanoi: ”Ihmiset eivät voi tietää kaikkea, eikä heidän pitäisi odottaa.” 

Siksi aiomme keskustella siitä, miten vaaliprosessi Suomessa toimii, kuka on pätevä äänestämään, osallistumaan ja monista muista asioista. 

Äänestysikä

Ikäraja

on 18 vuotta. 

Kelpoisuus

Jokainen Suomen kansalainen voi äänestää joko kunnallisvaaleissa tai Euroopan parlamentin vaaleissa. 

Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla on kuitenkin äänioikeus kunnallis- ja Euroopan parlamentin vaaleissa. Heidän on kuitenkin oltava rekisteröity kansalainen vähintään kaksi vuotta, ennen kuin heillä on äänioikeus. 

Muiden EU-maiden kansalaiset voivat äänestää myös Suomen Euroopan parlamentin vaaleissa. Se on sallittua, kunhan he ovat rekisteröityneet Suomen kansalaiset kahden vuoden ajan. 

Ilmoittautuminen ja ilmoittautuminen

Sinun ei tarvitse rekisteröityä itse äänestääksesi Suomessa. Paikallinen rekisteröintitoimistosi lähettää sinulle ilmoituksen äänioikeudesta, kun olet 18-vuotias. 

Digitaalisten ja väestötietopalvelujen virasto käyttää järjestelmää, joka tunnistaa rekisteröityneiden äänestäjien määrän tietyn paikan väestön perusteella. 

Ilmoituksessa määritetään äänestyspaikka, johon sinun on mentävä. Ennen kuin äänestät, älä unohda tuoda kelpoisuustodistusta ja voimassa olevaa henkilötodistusta, jotta voit äänestää ilman vaivaa. Se lähetetään sinulle 4 viikkoa tai 1 kuukausi ennen vaalipäivää.  

Jos et saa ilmoitusta kelpoisuudesta, ota heti yhteyttä paikalliseen rekisteröintitoimistoon.

Muita tietoja

Tässä on joitain tietoja siitä, milloin voit äänestää Suomessa: 

 • Todellinen vaalipäivä
 • Ennakkoäänestysaika
 • 11 päivää ennen vaalipäivää (paikallinen) 
 • 8 päivää ennen vaalipäivää (ulkomailla)

* Edistynyt äänestys voi suurlähetystöjen kautta. 

Kunnallisvaalit Kunnan

tärkeistä asioista päättää kunnanvaltuusto (kunnanvaltuusto). Neuvoston jäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävissä vaaleissa. Jäsenten lukumäärä riippuu alueen väestöstä.

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää kunnallisvaaleissa, jos:

 • Suomen kansalainen
 • EU-maan kansalainen (hänen on asuttava Suomessa vähintään 51 päivää ennen vaaleja) 
 • Ulkomaalainen kansalainen (hänen täytyy asua Suomessa kaksi vuotta) 

Kuka voi hakea virkaan ?

Tässä on pätevyys osallistua kunnallisvaaleihin Suomessa: 

 • Rekisteröity äänestäjä kyseisessä kunnassa Kunnan
 • asukas, joka on vähintään 
 • 18-vuotias 

* Poliittiset puolueet voivat hyväksyä tai ehdokkaita, jotka haluavat ehdolla. 

Eduskuntavaalit

Eduskunta on valtion tärkein päätöksentekijä. Kuten kunnallisella tasolla, vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. 

Vaalipiirejä on olemassa, jotta ihmiset voivat äänestää helposti. 200 jäsentä valitaan joka kerta. Jokaiselle piirille annetaan tietty määrä parlamentaarisia paikkoja väestöstään riippuen. 

Kuka voi äänestää?

Jokainen täysi-ikäinen Suomen kansalainen voi äänestää vaalipäivänä. Jopa ulkomailla asuvat tai työskentelevät kansalaiset voivat äänestää suurlähetystön kautta. 

Kuka voi juosta virkaan?

Tässä on kelpoisuus osallistua Suomen eduskuntavaaleihin: Suomeen 

 • rekisteröitynyt äänestäjä. Suomen
 • asukas
 • Suomenkotimainen kansalainen
 • 18-vuotias ja sitä vanhempi 

* Ehdokkaat voivat olla poliittisten puolueiden hyväksymiä tai ehdokkaita itsenäisesti. 

Presidentinvaalit

Valtionpäämies on vastuussa maan asevoimista. Presidentti toimii myös Suomen edustajana eri huippukokouksissa ympäri maailmaa. Toisin kuin eduskuntavaaleissa ja kunnallisvaaleissa, uusi presidentti voidaan valita kuuden vuoden välein, ja hänellä voi olla kaksi peräkkäistä toimikautta. 

Saadakseen valinnan ehdokkailla on oltava 50 prosenttia äänistä ensimmäisen vaalikierroksen aikana. Jos näin ei tapahtunut, voittaja selvitetään toisen kierroksen avulla. Kaksi ehdokasta, joilla on eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella, saapuu toiselle kierrokselle ja joka saa eniten ääniä loppuun mennessä. 

Kuka voi äänestää?

Jokainen täysi-ikäinen Suomen kansalainen voi äänestää vaalipäivänä. Jopa ulkomailla asuvat tai työskentelevät kansalaiset voivat äänestää suurlähetystön kautta. 

Kuka voi juosta virkaan?

Tässä on pätevyys osallistua presidentinvaaleihin Suomessa: 

 • Rekisteröity äänestäjä Suomessa. Suomen
 • asukas.
 • suomalainen kansalainen
 • 18-vuotias ja vanhempi 

* Ehdokkaat voivat olla poliittisten puolueiden hyväksymiä tai ehdokkaita itsenäisesti. 

Euroopan parlamentin vaalit Euroopan parlamentin

754 jäsenestä 13 tulee Suomesta. He edustavat maata Euroopan unionin (EU) neuvostossa. Ne hyväksyvät ja luovat tärkeän lainsäädännön koko unionille.

Parlamentin jäsenet valitaan yleisön kautta yleisissä vaaleissa, jotka pidetään joka viides vuosi. 

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää Euroopan parlamentinjos: 

 • Suomen kansalainen
 • valinnassa,EU-maan kansalainen (hänen on asuttava Suomessa vähintään 51 päivää ennen vaaleja) 

* Suomen kansalaiset voivat äänestää ollessaan EU-maassa, kunhan heillä on sama vaalipäivä . 

Kuka voi juosta virkaan?

Tässä on kelpoisuus osallistua presidentinvaaleihin Suomessa: 

 • Rekisteröity äänestäjä Suomessa
 • Asukas
 • suomalainensuomalainen kansalainen.
 • 18-vuotias ja sitä vanhempi 
 • Hänellä on äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa 

. poliittisten puolueiden tai riippumattomasti. 

Keskustele kanssamme

Kiitos, kun luet tämän artikkelin vaaliprosessista täällä Suomessa. Jos haluat oppia lisää muista vaalitiedoista, suosittelemme käymään eri sivuilla, jotka olemme kuivanneet aiheesta. Jos sinulla on kysyttävää, huolenaiheita tai ehdotuksia, ota rohkeasti yhteyttä. 

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ja kyberturvallisuuslain mukaan suojaamme henkilötietojasi erittäin huolellisesti. 

Faktoja vaaleista ympäri maailmaa

Tiedämme, että puhumme paljon Suomen vaaleista täällä, mutta haluamme antaa sinulle muita mielenkiintoisia faktoja vaaleista ympäri maailmaa. Siksi listasimme joitain tietoja muiden maiden vaaleista. 

Vaalit pidetään eri päivinä 

Suurin osa maista päättää järjestää vaalit sunnuntaisin aikatauluristiriitojen välttämiseksi. Samaan aikaan Yhdysvallat äänestää aina marraskuun ensimmäisenä tiistaina. Kanadan kansalaiset äänestävät maanantaisin. Brittiläinen voi antaa äänensä torstaina. Australia ja Uusi-Seelanti järjestävät vaalit lauantaisin. 

Intian vaalit voivat viedä viikkoja

Pidetään maailman suurimpana demokratiana, jossa on 800 miljoonaa rekisteröitynyttä äänestäjää, Intian vaaleissa voi kestää jopa viikkoja tai kuukausia ennen kuin voittaja ilmoitetaan. Vuoden 2014 vaaleissa maalla kesti yli viisi viikkoa ilmoittaakseen 543 parlamentin jäsenestä. 

Jos olet Ranskan ja Ruotsin kansalainen, olet automaattisesti oikeutettu äänestämään

Kun Ranskan tai Ruotsin kansalainen täyttää 18 vuotta, hallitus rekisteröi ihmiset automaattisesti, kun heillä on äänioikeus. Heidän ei tarvitse huolehtia siitä, kun vaalikausi tulee. 

Jokaisen on äänestettävä Australiassa

Jokaisen Australian kansalaisen on osallistuttava ja äänestettävä vaaleissa täysi-ikäisenä. Jos henkilö ei äänestänyt, hänelle määrätään 20 Australian dollarin sakko, mikä voi johtaa rikossyytteeseen. 

Teini-ikäiset voivat äänestää Brasiliassa

Nuoret voivat osallistua vaaleihin Brasiliassa. Laki alkoi vuonna 1988, että 16-vuotias asukas voi äänestää Brasiliassa. Mutta heidän ei tarvitse äänestää toisin kuin 18-69-vuotiaat. Jos tässä ikäryhmässä henkilö ei äänestä, hänelle määrätään sakko. 

Jopa astronautit voivat äänestää

Vuodesta 1997 lähtien Yhdysvaltain astronautit voivat äänestää kansainvälisen avaruusaseman sisällä. Heidän äänestyksensä lähetetään maapallolle sähköpostitse, ja se vastaanotetaan ja lähetetään lähetystarkkailulla Houstonissa.

Myös Pohjois-Korea pitää vaaleja

Vaikka diktatuurissa he olisivatkin, pohjoiskorealaiset voivat valita, kuka he haluavat olla presidentti. Mutta jokainen vaalien vaalilippu on valittu ennalta ja ainoa asia, jonka heidän on tehtävä, on pudottaa se äänestyslaatikkoon. 99,7 prosenttia väestöstä osallistui vaaleihin. 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
COPYRIGHT © VAALITIETO.FI/WMI SOLUTIONS OY 2020 | ALL RIGHTS RESERVED.