KÄYTTÖEHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan Vaalitieto.fi palveluun. Palvelun omistaa, hallinnoi ja ylläpitää WMI Solutions Oy. 

WMI Solutions Oy:llä on oikeus muuttaa Palvelua tai sen sisältöä. Palvelun sisältämän aineiston omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat WMI Solutions Oy:llä. 

Käyttäjä sitoutuu olemaan hyödyntämättä Palvelua ja siinä olevia tietoja kaupallisesti (esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin) sekä olemaan käyttämättä Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti. Palvelun sisällön tai sen osan julkaiseminen, kopioiminen, liittäminen, siirtäminen tai säilyttäminen, lukuun ottamatta säilyttämistä tai tulostamista yksityiseen käyttöön, on kielletty. 

Vaalitieto.fi / WMI Solutions Oy ei vastaa sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Vaalitieto.fi / WMI Solutions Oy ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin sen sivuilta on linkki ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun toimesta.

Vaalitieto.fi / WMI Solutions Oy ei tarkista etukäteen sivuillensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole vastuussa sivuillansa olevasta käyttäjien lähettämästä materiaalista.

Vaalitieto.fi / WMI Solutions Oy ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Vaalitieto.fi / WMI Solutions Oy ei vastaa sivujen saatavuudesta.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen lähettämänsä aineisto on julkaisukelpoista, hyvien tapojen ja lain mukaista.

Käyttäjä vastaa kaikista Vaalitieto.fi / WMI Solutions Oy:n kuluista, jotka aiheutuvat Vaalitieto.fi / WMI Solutions Oy:lle Käyttäjän lähettämän aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista.

Palveluntarjoajan oikeudet

WMI Solutions Oy:llä on oikeus estää tai katkaista käyttäjän pääsy Palveluun, jos näitä käyttöehtoja on olennaisesti rikottu tai käyttäjä on muulla tavalla väärinkäyttänyt Palvelua siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa WMI Solutions Oy:lle.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 09.01.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. WMI Solutions Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja. 

VIIKON VISA
Viikon visa
TESTAA OLETKO VAALIGURU
Testaa oletko vaaliguru
VAALITIETO SOSIAALISESSA MEDIASSA