VAALIVIRANOMAISET

Yleisissä vaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimittamisesta. Ministeriö koordinoi vaalien valmistelutyötä ja vastaa muiden viranomaisten ohjeistamisesta. Se myös ylläpitää ja kehittää vaalitietojärjestelmää (VAT).

Muita vaaliviranomaisia ovat:

Kukin vaalipiirilautakunta vahvistaa eduskuntavaaleissa ehdokasasettelun sekä laskee ja vahvistaa vaalien tuloksen vaalipiirissä.

Kukin keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kunnallisvaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Kukin vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta äänestyspaikalla klo 9-20 välisenä aikana.

Kussakin kunnassa on vähintään yksi vaalitoimikunta, joka huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on vähintään kaksi vaalitoimitsijaa, jotka huolehtivat ennakkoäänestyksen järjestämisestä ennakkoäänestyspaikassa.

Vaalitoimitsijat kotiäänestyksiä varten määrää kunnan keskusvaalilautakunta

Kussakin ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä edustustossa tai sen toimipisteesssä on vähintään yksi vaalitoimitsija, joka huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä edustustossa tai sen toimipisteessa. Jos suomalaisessa laivassa järjestetään ennakkoäänestys laivan henkilökunnalle, siitä huolehtii vaalitoimitsija.

Väestörekisterikeskus, yhdessä maistraattien kanssa, huolehtii äänioikeusrekisterin perustamisesta, äänestysaluejaotuksen rekisteröinnistä ja äänestyspaikkarekisterin pitämisestä

Huolehtii ennakkoäänestyksen toimittamisesta ulkomailla.

Lähde : www.vaalit.fi

VIIKON VISA
Viikon visa
TESTAA OLETKO VAALIGURU
Testaa oletko vaaliguru
VAALITIETO SOSIAALISESSA MEDIASSA