ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa äänioikeus kuitenkin hieman poikeaa tästä pääsäännöstä.

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin luopumalla Suomen kansalaisuudesta.

Äänioikeutettu on jokainen asianomaisessa kunnassa asuva

  • Suomen kansalainen,
  • Islannin ja Norjan kansalainen,
  • EU:n muun jäsen valtion kansalainen,
  • muun valtion kansalainen, joka on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta (laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää),

joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeus kunnallisvaaleissa on sidottu asianomaisessa kunnassa asumiseen. Siten esimerkiksi pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset (ulkosuomalaiset) eivät ole äänioikeutettuja kunnallisvaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia.

Kunnallisvaalien äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin muuttamalla pysyvästi ulkomaille.

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta sekä lisäksi Suomessa asuva, viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka on säädetyssä ajassa ilmoittautunut äänioikeusrekisteriin Suomessa.

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

EU:n jäsenvaltioiden vaaliviranomaiset vaihtavat keskenään tietoja niistä EU-kansalaisista, jotka ovat ilmoittautuneet äänestäjiksi asuinvaltionsa europarlamenttivaaleihin.

Suomen kansalainen ei voi menettää europarlamenttivaalien äänioikeutta Suomessa muutoin kuin luopumalla Suomen kansalaisuudesta.

Äänioikeus on yleinen: Se perustuu sellaisiin edellytyksiin, jotka kansalaisella yleensä ovat, esimerkiksi Suomen kansalaisuus ja 18 vuoden ikä.

Äänioikeus on yhtäläinen: Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.

Äänioikeus on luovuttamaton oikeus: Äänioikeutta on käytettävä aina henkilökohtaisesti. Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta.

Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus: Jokainen äänioikeutettu päättää itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.

Äänioikeuteen liittyy vaalisalaisuus: Kukaan, sen enempää vaaliviranomaiset kuin muutkaan äänestäjät eivät voi saada tietää, ketä ehdokasta äänestäjä äänesti. Äänestäjä ei myöskään itse voi jälkikäteen todistaa, ketä ehdokasta hän äänesti. Vaalijärjestelyiden on turvattava vaalisalaisuuden toteutuminen.

Lähde : www.vaalit.fi

VIIKON VISA
Viikon visa
TESTAA OLETKO VAALIGURU
Testaa oletko vaaliguru
VAALITIETO SOSIAALISESSA MEDIASSA