ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalihuoneistot avautuvat äänestyspäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa. Mikäli kortti on hävinnyt, oman äänestyspaikan saa selville soittamalla maistraattiin virka-aikana tai oikeusministeriön maksuttomaan palvelunumeroon 0800 9 4770.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkikökortti, ajokortti tai passi.

Vaalipäivän äänestyksen järjestelyistä äänestyspaikalla vastaa kunnanhallituksen nimittämä vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä, joista vähintään kolmen on oltava koko ajan paikalla. Vaalilautakunnan lisäksi äänestyspaikalla on myös vaaliavustaja.

Äänestyspaikan sulkeuduttua tarkistetaan, että äänestyslippujen määrä vastaa niiden henkilöiden määrää, jotka on vaaliluetteloon merkitty äänestäneiksi. Sen jälkeen tiedot äänestäneiden määrästä ja äänestyksen tuloksesta välitetään kunnan ilmoituskeskukselle, joka tallentaa tiedot vaalitietojärjestelmään, mistä ne tulevat osaksi valtakunnallista tuloslaskentaa.

  1. Ota mukaasi äänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi passikuvaa.
  2. Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi eli siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty Sinulle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Itse ilmoituskorttia ei tarvita äänestyksessä, mutta voit ottaa sen mukaasi jos haluat. Mikäli et jostain syystä ole saanut ilmoituskorttia, voit tiedustella sitä ja/tai sen tietosisältöä lähimmästä maistraatista.
  3. Jos haluat selvittää jo etukäteen ehdokkaasi ehdokasnumeron, löydät sen ehdokaslistojen yhdistelmästä. Ehdokasnumerot ovat myös nähtävissä ehdokkaiden ja puolueiden omissa vaalimainoksissa sekä tiedotusvälineissä. Europarlamenttivaaleissa ehdokkaat ovat koko maassa samat, joten voit äänestää ketä ehdokasta tahansa asuinpaikastasi riippumatta.
  4. Voit ottaa mukaasi oman vaaliavustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Oma vaaliavustaja ei kuitenkaan voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö. Jos Sinulla ei ole omaa avustajaa, äänestyspaikalla on erityinen vaaliavustaja.
  1. Esitä henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijalle. Hän etsii nimesi vaaliluettelosta ja antaa Sinulle äänestyslipun. Vaalivirkailija myös merkitsee vaaliluetteloon, että olet äänestänyt. Äänestyksestä äänestyspaikassa huolehtii vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä, joista vähintään kolmen tulee koko ajan saapuvilla.
  2. Mene äänestyslipun kanssa äänestyskoppiin. Kopissa on kynä ja kopin seinällä ehdokaslistojen yhdistelmä.
  3. Merkitse kynällä äänestyslippuun sen ehdokkaan numero, jolle haluat antaa äänesi. Ehdokkaan numeron löydät ehdokaslistojen yhdistelmästä. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta! Ohje äänestäjälle (pdf, 0.27 Mt)
  4. Merkittyäsi numeron äänestyslippuun taita se siten, että numero jää taitoksen sisäpuolelle eikä näy ulospäin.
  5. Mene taitetun äänestyslipun kanssa vaaliuurnasta huolehtivan vaalivirkailijan luo. Hän leimaa äänestyslippusi.
  6. Tämän jälkeen pudotat leimatun äänestyslipun vaaliuurnaan. Sen jälkeen voit poistua äänestyspaikalta.

Lähde : www.vaalit.fi

VIIKON VISA
Viikon visa
TESTAA OLETKO VAALIGURU
Testaa oletko vaaliguru
VAALITIETO SOSIAALISESSA MEDIASSA